Actif dans le mobilier depuis bientôt 30 années, Didier De Breucker représente quelques marques prestigieuses de l’industrie du meuble venant de Suède, Allemagne, Italie et Etats Unis.

Ces compagnies partagent toutes les mêmes valeurs en matière d’innovations et de design, de fonctionnalité, un savoir-faire de grande qualité ainsi qu’une importante responsabilité sociétale notamment en matière de protection de l’environnement.

Merci de prendre quelques instants pour visiter ce site et partager notre passion. Nous restons à votre disposition pour répondre à d’éventuelles questions.

 

Met zijn bijna 30 jaren ervaring in de meubelindustrie, Didier De Breucker vertegenwoordigt enkele prestigieuze bedrijven uit Zweden, Duitsland, Italië en Verenigde Staten.

Deze fabrikanten delen dezelfde waarden op het gebied van innovatie en design, functie en hoogwaardig kwaliteit naast een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid met inbegrip van milieubescherming.

Alvast bedankt om enkele ogenblikken te nemen om deze site te bezoeken en onze passie te delen. We blijven ter beschikking voor verdere informatie.